Accommodation

SUPERIOR

Slider

DELUXE

Slider

TWO BEDROOM SUITE

Slider
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี งานพุทธศิลป์ จ.เชียงราย เป็นงานศิลปะ
ที่แฝงด้วยกลิ่นอายพระพุทธศาสนา นับเป็นสมบัติอันล้ำค่าของ
จังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นเพือเป็นหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่สวยที่สุดในประเทศไทย ดำเนินการสร้าง
มาตั้งแต่ปี 2548 ออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีการบอก
เวลาทุกชั่วโมง และในเวลา 19.00, 20.00, 21.00 นาฬิกาของทุกวัน
จะมีไฟข้างในเปลี่ยนสีพร้อมกับมีเสียงเพลงเชียงรายรำลึก หรือ
ดนตรีบรรเลง ดังลั่นใจกลางเมืองให้นักท่องเที่ยว และผู้สัญจรผ่าน
ไปมาได้ชมศิลปะอันวิจิตรแห่งนี้ แสดงแสงสีเสียงตระการตา
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี งานพุทธศิลป์ จ.เชียงราย เป็นงานศิลปะ
ที่แฝงด้วยกลิ่นอายพระพุทธศาสนา นับเป็นสมบัติอันล้ำค่าของ
จังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นเพือเป็นหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่สวยที่สุดในประเทศไทย ดำเนินการสร้าง
มาตั้งแต่ปี 2548 ออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีการบอก
เวลาทุกชั่วโมง และในเวลา 19.00, 20.00, 21.00 นาฬิกาของทุกวัน
จะมีไฟข้างในเปลี่ยนสีพร้อมกับมีเสียงเพลงเชียงรายรำลึก หรือ
ดนตรีบรรเลง ดังลั่นใจกลางเมืองให้นักท่องเที่ยว และผู้สัญจรผ่าน
ไปมาได้ชมศิลปะอันวิจิตรแห่งนี้ แสดงแสงสีเสียงตระการตา
เที่ยวเชิงเกษตรที่ สิงห์ปาร์ค
เรียกได้ว่าเป็น signature ของจังหวัดเชียงรายเป้นที่เรียบร้อย
สำหรับ วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ที่นักท่องเที่ยวที่มาเชียง
รายจะต้องไปเยือนสักครั้งเพื่อชมความวิจิตร งดงามของศิลปะ
ศึ่งถือเป็นศิลปะประจำรัชกาลที่9 ออกแบบและก่อสร้างโดย
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือน
เมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จาก
เดิมมีเนื้อที่3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือคุณวันชัย
วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเนื้อที่9 ไร่ และมีพระกิตติพงษ์ กัลยาโณ
รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
ชมความงาม ณ วัดร่องขุ่น
เชียงรายไนท์บาซาร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางคืนที่มีชื่อเสียง
ของเชียงราย เป็นแหล่งที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเที่ยวและซื้อของกันที่นี่ สินค้าที่
จำหน่ายโดยส่วนมากเป็นงานฝีมือชาวเขาและคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง หรือของใช้ที่ตก
แต่งบ้านที่ทำมาจากไม้ เป็นต้น
เดินเที่ยวไนท์บาซาร์
เดินเที่ยวไนท์บาซาร์
เที่ยวเชิงเกษตรที่ สิงห์ปาร์ค
หอนาฬิกาเปลี่ยนสี
เที่ยวเชิงเกษตรที่ สิงห์ปาร์ค
ชมความงาม ณ วัดร่องขุ่น
เดินเที่ยวไนท์บาซาร์
Slider

902 / 3 Phahonyothin Road, Wiang,

Muang Chiang Rai, Chiang Rai Province 57000 Thailand